ZNAKI TOWAROWE oraz WZORY PRZEMYSŁOWE

 • reprezentowanie podmiotów krajowych i zagranicznych
 • poszukiwania w bazach zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych
 • badania, analizy i doradztwo:
  – zdolności rejestrowej znaku towarowego lub wzoru przemysłowego
  – dla wyboru oznaczenia słownego oraz graficznego, kategorii ochrony, rodzaju znaku towarowego, ustalenie wykazu towarów i usług dla których ma być używany oraz wyboru czasokresu i terytorium ochrony oraz wyboru urzędu patentowego dla uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy (UP RP, EUIPO, WIPO i innych)
  – dla wyboru przedmiotu wzoru przemysłowego, ustalenia charakteru postaci wzoru wskazanego rynku na który jest przeznaczony produkt oraz wyboru czasokresu i terytorium ochrony oraz wyboru urzędu patentowego dla uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (UP RP, EUIPO, WIPO)
  – konieczności nabycia lub zawarcia umowy licencyjnej od osób trzecich praw wyłącznych na korzystanie z analizowanego znaku towarowego i/lub wzoru przemysłowego. Dotyczących praw własności przemysłowej oraz autorskich praw majątkowych do utworu.
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw z prawa rejestracji na wzór przemysłowy
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw z prawa ochronnego na znak towarowy
 • sporządzenie dokumentacji zgłoszenia znaku towarowego
 • dokonanie zgłoszenia znaku towarowego lub zgłoszenia wzoru przemysłowego do właściwego urzędu patentowego (Urzędu Patentowego RP, EUIPO, WIPO)
 • prowadzenie postępowania przed urzędem patentowym dla uzyskania decyzji w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (Urzędu Patentowego RP, EUIPO, WIPO)
 • prowadzenie postępowania przed urzędem patentowym dla uzyskania decyzji w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (Urzędu Patentowego RP, EUIPO, WIPO)
 • prowadzenie postępowania w trybie spornym
 • prowadzenie postępowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • konwersja rejestracji krajowej znaku towarowego na rejestrację unijnego znaku towarowego w EUIPO lub na rejestrację międzynarodową znaku towarowego WIPO oraz zagranicą
 • udzielanie odpowiedzi na zawiadomienia, postanowienia urzędów patentowych (UP RP, EPO, WIPO i innych)
 • odwołania od decyzji urzędów patentowych udzielanie odpowiedzi na zawiadomienia, postanowienia urzędów patentowych (UP RP, EPO, WIPO i innych)
 • rozszerzenia rejestracji międzynarodowej krajowego znaku towarowego w WIPO
 • wnoszenie opłat za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz za utrzymanie praw w mocy
 • wnoszenie opłat za udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz za utrzymanie praw w mocy
 • obliczenia wynagrodzenia twórców za korzystanie z wzorów użytkowych na podstawie udostępnionej dokumentacji
 • wycena znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczego
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych na podstawie udostępnionej dokumentacji
 • opracowywanie umów o kupna – sprzedaży praw własności oraz umów licencyjnych
 • opinie sądowe