Wynalazki oraz Wzory użytkowe:

 • reprezentowanie podmiotów krajowych i zagranicznych
 • poszukiwania patentowe:
  – badania stanu techniki badanego rozwiązania
  – badania zdolności patentowej i rejestrowej
  – badania czystości patentowej oraz konieczności nabycia od osób trzecich praw wyłącznych na korzystanie z badanego rozwiązania (poszukiwanie „Freedom to operate”)
 • analizy, konsultacje i doradztwo
  – dla wyboru rodzaju ochrony, wyboru terytorium ochrony oraz urzędu patentowego dla uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy
 • sporządzanie dokumentacji opisowej i rysunkowej
 • dokonanie zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia wzoru użytkowego do urzędu patentowego (UP RP, EPO, WIPO i innych)
 • prowadzenie postępowania przed urzędami patentowymi dla uzyskania decyzji w sprawie udzielenia patentu lub prawa ochronnego
 • udzielanie odpowiedzi na zawiadomienia, postanowienia urzędów patentowych (UP RP, EPO, WIPO i innych)
 • odwołania od decyzji urzędów patentowych udzielanie odpowiedzi na zawiadomienia, postanowienia urzędów patentowych (UP RP, EPO, WIPO i innych)
 • prowadzenie postępowania w trybie spornym
 • prowadzenie postępowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy (UP RP, EPO, WIPO i innych)
 • walidacja patentu europejskiego w Polsce i zagranicą
 • wejście międzynarodowego zgłoszenia patentowego w fazę krajową w trybie PCT
 • wnoszenie opłat za udzielenie patentu lub wzoru użytkowego i za utrzymanie praw w mocy
 • obliczenia wynagrodzenia twórców za korzystanie z wynalazków oraz wzorów użytkowych na podstawie udostępnionej dokumentacji
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych na podstawie udostępnionej dokumentacji
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw z prawa ochronnego na wzór użytkowy
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw z patentu na wynalazek
 • opracowywanie umów o kupna – sprzedaży praw własności oraz umów licencyjnych
 • opinie sądowe