WIEDZA KNOW - HOW

 • reprezentowanie podmiotów krajowych i zagranicznych
 • poszukiwania w literaturze technicznej i firmowej oraz patentowej:
  – badania stanu techniki badanej dokumentacji technicznej objętej know-how
  – badania dokumentacji technicznej pod kątem spełnienia cech: niejawności, istotności i zidentyfikowalności
  – badania czystości patentowej dokumentacji know-how oraz konieczności nabycia od osób trzecich praw wyłącznych na korzystanie z badanego rozwiązania (poszukiwanie „Freedom to operate”)
 • analizy, konsultacje i doradztwo dokumentacji konstrukcyjnych, dokumentacji technologicznych, dokumentacji organizacji produkcji dla:
  – opracowania opinii dot. zachowania dokumentacji technicznej w poufności podmiotu
  – opracowywania opinii o przydatności do wdrożenia dokumentacji
  – opracowywania opinii o innowacyjności dokumentacji technicznej
  – opracowywanie umów o obrocie wiedzą techniczną know-how
 • opinie sądowe

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

 • reprezentowanie podmiotów krajowych i zagranicznych
 • doradztwo w sprawach objętych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • opracowanie opinii prawnych w sprawach objętych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • opracowanie opinii technicznych w sprawach objętych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • opracowanie opinii dot. naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • opinie prawne i analizy dokumentacji w sprawach objętych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • opinie sądowe